Всичко е съвършено

 

                                                                               

 

                                                     Духовна Регресивна Tерапия

 

 

 

 

 

В медитативно състояние , за изчистване на страхове , фобии , притеснения , травми , застой .

Неяснота в един или друг аспект в живота . Привличане на едни и същи модели .

Изчистване на подсъзнанието , на клетъчната памет  . При провеждане на регресивната терапия има връзката с духовния свят , със създателя . Напълно безвредна и безопасна регресивна терапия се прави от обучен квалифициран терапевт . Само при необходимост . Човек осъзнава , защо му се случват определени неща и как да ги разреши . Освобождава пътя си .

Всичко при всеки човек е много индивидуално  .

Преди да се направи регресивната терапия е необходимо да се направи консултация . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                         Everything is perfect
 
                                         
Spiritual Regressive Therapy
 
 In a meditative state , to clear fears , phobias , worries , traumas , stagnation .
Unclear in one or another aspect of life . Attract the same models .
Clear the subconscious and cellular memory . There is a connection with the spiritual world with the creator when performing regressive therapy . Completely harmless and safe regression therapy is done by a trained qualified therapist . Only if necessary  . One realizes why certain things happen to him and how to resolve them. It frees its way . Everything in every person is very individual .

Before a regressive therapy is done , it is necessary to consult.

Facebook - Лечебна Методика ''Любов и Светлина''
Join My Mailing List
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2023 by Arianna Castillo​. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now