Медитация

 

 

 

Състояние на съзнание без мисли .  Постигане на спокойствие и вътрешен мир .

Медитацията изчиства енергийни блокажи , заболявания  от всякакво естество .

Първопричината за моментното състояние . Всичко е лечимо , когато се успокои умът .

Премахнат се натрапчивите мисли , безпокойството , болка , обида , нараняване , всичко което засяга чувствата и емоциите . Да  отворим сърцето си  , да обичаме себе си и другите със силата на прошката . Пътят към себе си е намиране на всички отговори .

Медитации за личностно развитие , самоизцеление , баланс и хармония .    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Meditation

State of consciousness without thoughts . Achieving peace and inner peace.
Meditation clears energy blockages, illnesses of all kinds.
The primary reason for the current status. Everything is curable when the mind rests.
Removed obsessive thoughts, anxiety, pain, insult, injury, everything that affects feelings and emotions. Let's open our hearts, love oneself and others with the power of forgiveness . The way to yourself is finding all the answers.
Meditation for personal development, self-healing, balance and harmony.

Facebook - Лечебна Методика ''Любов и Светлина''
Join My Mailing List
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2023 by Arianna Castillo​. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now